Как да избера телескоп?

Как да избера телескоп?

Телескопите са много, различни марки, модели, аксесоари. Имат различни предимства и особености и е трудно за начинаещ астроном да се ориентира и избере най-подходящия телескоп. Има доста случаи за неправилен избор на телескоп, като подаръкът остава неизползван, защото не е бил правилно подбран и представен. Затова представяме този помощник за избор на телескоп.

 

 

Апертура (диаметър на лещата или на основното огледало)

Основната и най-важна характеристика на телескопа е апертурата. При рефлекторните телескопи това е диаметъра на основното огледало, а при рефракторните – диаметъра на основната леща.

Апертурата определя количеството светлина, което постъпва в телескопа. При положение, че повечето наблюдавани обекти в космоса отразяват слънчевата светлина и именно това виждаме с телескоп, то повечето светлина обуславя повече контраст и яркост в окуляра, т.е. виждате повече и по-ясно. Апертурата е характеристика, която не може да се променя, за разлика от увеличението, затова препоръчваме да инвестирате дори и малко над определения бюджет, но да имате възможно най-голяма апертура.

 

Увеличение

За много хора максималното приближение е важен фактор и то с основание – това определя възможността за по-детайлно наблюдение, както и за достигане на по-далечни обекти. Като отчетем важността на апертурата, увеличението може да предостави страхотни гледки. Всеки телескоп може да бъде надграждан и да се увеличи тази величина с допълнителни аксесоари като леща на Барлоу или допълнителен окуляр. В такъв случай трябва да се отчете максималното увеличение, което може да поеме фокусиращото устройство на телескопа (това е фиксирано с производството му), както и апертурата (при диаметър под 90 мм. дори и голямо увеличение не гарантира ясен и контрастен образ – може телескопа да е насочен правилно, но постъпващата светлина да е недостатъчна и образът да бъде неясен).

 

 

Видове телескопи

Съществуват 3 основни типа телескопи - Рефлекторни, Рефракторни и Катадиоптрични (Максутов). 

 

Рефлекторните (Нютънови) телескопи имат сферично или параболично огледало. Светлината (образа) постъпва в единия край на телескопа, отразява се в огледалото в другия край и се връща към вторичното огледало, което пречупва образа и го извежда до окуляра, а от там и до окото. Основното предимство на рефлекторните телескопи е по-голяма апертура за подобен бюджет, в сравнение с рефракторните – това ги прави по-евтини. Основния недостатък е, че обръщат картината на 180 градуса, което ги прави неподходящи за наземно наблюдение (но при наблюдение на Космоса това изобщо не е проблем, защото обектите горе нямат посока). Подлежат на периодична поддръжка: почистване на праха от огледалото (стандартно почистване с памучен плат или кърпа), както и колимация на огледалата (това е съосност на образа. Светлината, при движението си в телескопа, се пречупва през 2 огледала, преди да стигне до окуляра. При интензивно пренасяне на телескопа на различни дестинации или механични удари, може да се получи разминаване в центровете на двете огледала – разбирате го лесно, когато не може да се фокусирате образа. В този случай се използва лазерен колиматор или колимиращ окуляр, който пропуска сноп светлина и показва как трябва да регулирате огледалото посредством трите винта на захващане. Звучи стряскащо, но след първия път вече се случва машинално. Всички телескопи са калибрирани в началото и така се доставят, а много никога нямат нужда от колимация. Винаги може да разчитате на нас или на множеството съвети в различни форуми и платформи (напр. YouTube). 

 

Рефракторните телескопи използват увеличителни лупи (лещи). При тях образът постъпва в единия край и се наблюдава от другия. Те не пречупват светлината и могат да се използват и за наземни наблюдения. Също така нямат нужда от поддръжка, както рефлекторните телескопи, защото нямат огледало, а и са затворени херметически и не може да влезе влага и прах. Друго предимство е, че се предлагат с по-малки апертури, като могат да се използват като първи телескоп дори и за малки деца. Като недостатък е по-високата цена за по-глемите апертури,  в сравнение с рефлекторните.

 

Катадиоптричните (Максутов) телескопи са хибрид между двата вида по-горе и са комбинация от лещи и огледала. Това са най-модерните телескопи и се характеризират с много голяма мощ в много компактни размери. Те са много по-компактни от стандартните телескопи, могат да гледат наземни обекти, но са подходящи и за планетарни наблюдения и изучаване на дълбок космос. Това са най-универсалните телескопи и сътветно са на по-висока цена. 

 

 

Основни монтировки

Азимутална монтировка - опростена монтировка. Грубо казано - телескопа се насочва изцяло ръчно. Подходящ за деца.  

 

Екваториална монтировка. Механизмът на тази монтировка позволява фино насочване (отново ръчно, но по-прецизно, благодарение на механизми със зъбни колела с различен диаметър). Друго основно предимство е възможността за проследяване на обектите (в условията на постоянно движение на Земята това е нужно, за да задържите фокусът върху наблюдавания обект по-дълго време. За няколко секунди може да загубите наблюдавания обект, ако не коригирате минимално телескопа). Тази монтировка се използва от както от начинаещи, така и от напреднали астрономи. Пести много време и енергия в насочването, като позволява голяма прецизност. Насочва се по две оси и има градуирани скали за по-голямо удобство. Предпочита се в случаите, когато наблюдаващия има желание да изучава Космоса и да търси обектите.

 

Монтировка с Go-To управление – монтировка с електронно насочване към обектите. Може да е в комбинация с азимутална или екваториална монтировка. Тази система има вградена микромеханика и мотори, както и памет с хиляди запаметени обекти от Космоса, подредени в групи за по-лесен избор. След първоначално задаване на местоположение на телескопа, системата насочва автоматично телескопа към желания обект, като подава звуков сигнал при достигане на обекта. Оборудвана е с гласов асистент, който дава информация за обекта. Тази система улеснява изключително много наблюдението на Космоса, пести много време и енергия за намиране на обектите, автоматично следи зададения обект, за да може да се наблюдава дълго време. Добър избор и за астрофотография поради възможността да следи обектите дълго време. По-високия бюджет е напълно оправдан от резултатите.

 

Добсънова монтировка – изключително лесна както за сглобяване, така и за работа след това. Насочването на телескопа е ръчно (може да бъде и с вариант GoTo). За секунди тръбата на телескопа се отделя от основата, което позволява лесно преместване и транспортиране. Предлага се предимно с големи апертури телескопи (над 150 мм.). Тази монтировка е сравнително евтина поради простото си устройство, което позволява да получите телескоп с по-голям диаметър на огледалото за отредения бюджет. С малко допълнителни аксесоари тези телескопи могат да се превърнат в доста мощни телескопи за планетарно наблюдение, но и за далечния космос.

 

 

Допълнителни аксесоари

Окуляри

Почти всички телескопи имат един или няколко окуляра в комплекта. Те са достатъчни за наблюдение, но ако желаете да отидете по-далеч в Космоса, имате нужда от допълнителни окуляри. Те са много разнообразни и от много марки, но имат няколко важни характеристики.

Има 2 стандарта в окулярите – 1.25 инча и 2 инча. По-малките телескопи обикновено са само с 1.25 инчови фокусиращи устройства и окуляри в комплекта, докато по-големите са 2 инчови и в доста случаи с адаптор за 1.25 инча в комплекта. По-големите, разбира се, пропускат повече светлина и дават по-детайлна картина, но и цената е по-висока.

Окулярите имат различно фокусно разстояние, което определя какво увеличение на картината предлагат. Това е и един от начините за увеличение на приближението на телескопа.

Друга характеристика е зрителния ъгъл. Обикновено окулярите в телескопите са със зрителен ъгъл 50-56 градуса. Допълнително се предлагат широкоъгълни окуляри (75-82 градуса), както и ултра-широкоъгълни. Те се препоръчват при наблюдение на галактики, мъглявини и големи звездни купове.

Допълнителните характеристики като брой на оптичните елементи, производител, отстояние на лещата от окото и други влияят предимно върху цената на окуляра, но не са основоопределящи при избора.

 

Леща на Барлоу

Това е оптичен уред, който се монтира върху телескопа преди окуляра и увеличава образа (2х, 3х и дори 5х). Тоест, ако с окулярите в комплекта може да увеличите образа 40 пъти, с използване на 3х леща увеличението е вече 120 пъти. Някои телескопи имат прости лещи в комплекта, но препоръчваме да използвате по-качествени, за да имате по-ясен образ и во-голям използваем обем от лещата (при некачествени лещи може в края да се наблюдава изкривяване на образа).

 

Светлинни филтри

Когато наблюдавате определен астрономически обект с телескоп, често можете да подобрите контраста, като използвате подходящ филтър. Филтърът постига това, като блокира определени области от видимия спектър и пропуска други. Има филтри във всички възможни цветове, които често се използват за наблюдение на Луната и планетите. Можете да направите конкретни детайли на повърхността на планетите да се открояват повече чрез тяхното използване.

 

Слънчев филтър

Задължителен при директно наблюдение на Слънцето. Предлага се за всички видове и размери телескопи. За разлика от светлинните филтри, соларният трябва да покрие плътно входа на телескопа – мястото на постъпване на светлината.

 

Адаптор за смартфон

Прост уред с изключителна полезност, който се захваща за окуляра. Може за секунди да сложите смартфона си в него и да запечатате прекрасните гледки на снимки или видео. Допълнително – може да ползвате телефона си като външен екран, което доста облекчава окото при по-дълги наблюдения, а когато наблюдаващия е повече от един, дава възможност всички да гледат в телескопа и да се забавляват!

 

Адаптори за астрофотография

При използването на фотоапарати със сменяеми обективи имате възможност да използвате камерата си като директно я прикрепите към телескопа. Това става с 2 допълнителни аксесоара. Единия е Т-ринг, който се захваща на камерата на мястото на обектива (важно е да се съобрази точния размер и производителя). От страната на телескопа е нужен адаптор, който се поставя на мястото на окуляра и завършва с резба, точно каквато има на Т-ринга. По този начин двата уреда са плътно закрепени и може да се захващате за работа.

 

 

Астрофотография

Това е област във фотографията за снимане или изобразяване на астрономически обекти, небесни събития и области на нощното небе. Първата снимка на астрономически обект (Луната) е направена през 1840 г., но едва в края на 19 век напредъкът в технологиите позволява подробна звездна фотография. Освен че може да записва детайлите на големи обекти като Луната, Слънцето и планетите, астрофотографията има способността да изобразява обекти, невидими за човешкото око, като неясни звезди, мъглявини и галактики. Това се постига чрез продължителна експозиция, тъй като както филмовите, така и цифровите фотоапарати могат да натрупват и сумират светлинни фотони за тези дълги периоди от време.

Нашия съвет: използвайте адаптор за смартфона си или допълнителни адаптори за камера. За повече прецизност използвайте или монтировка с GoTo управление, или фото-тракер.

 

 

И така: това са нашите препоръки за избор на телескоп

За напълно начинаещи или деца, където не е ясно как ще бъде възприет телескопа, препоръчваме избор на рефракторен с апертура 60-70 мм. или рефлекторен с апертура 80-100 мм. По-добре е да бъде с екваториална монтировка, но не е жизнено важно.

 

За начинаещи възрастни с желание да изучават космоса, препоръчваме екаваториална монтировка на първо място. Апертурата е на принципа „колкото може повече“, но съветът ни е да бъде поне 100 мм.

 

За тези, които искат да наблюдават по-дълго и да намират повече обекти, но да не отнема много време, а и разполагат с по-висок бюджет, препоръчваме телескопи с GoTo управление. Това също е препоръка и ако имате намерение да се занимавате по-задълбочено с астрофотография.

 

А за тези, които вече са имали телескоп, но искат да надградят – предлагаме безплатна консултация, където уточняваме до каква степен е напреднал наблюдаващия, какъв да бъде телескопа и какви да са допълните аксесоари.

 

 

А ако четете това изречение, може би имате нужда от допълнителен съвет – няма проблем. Не се колебайте и ни потърсете, дори и само да потвърдите избора, който вече сте направили. За нас е важно нашите клиенти да са доволни, затова правим всичко по силите ни да отговорим на всякакви въпроси и желания.

 

Поздрави,

Екипът на teleskop.bg